Решение на Общия съд (втори състав) от 13 октомври 2015 г.$