Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. D1-91 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 413 „Dėl genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo“ pakeitimo“