2012 m. rugsėjo 28 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 157/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)