Dürbeck prieš Komisiją 1982 m. balanžio 1 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas. # Firma Anton Dürbeck prieš Europos Bendrijų Komisiją. # Byla 11/81. TITJUR