2012/220/ES: 2012 m. sausio 19 d. ES ir ELPA bendrosios tranzito procedūros jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2012 dėl Kroatijos kvietimo prisijungti prie 1987 m. gegužės 20 d. Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros