Klausimas raštu E-5430/10 Mara Bizzotto (EFD) Komisijai. Pasiūlymo iš dalies pakeisti Direktyvą 2002/15/EB atmetimo poveikis Čekijos viešiesiems finansams