Rezumatul Deciziei Comisiei din 13 decembrie 2011 privind o procedură inițiată în temeiul articolului 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 54 din Acordul privind SEE (Cazul COMP/39.692 – IBM Servicii de întreținere) [notificată cu numărul C(2011) 9245] Text cu relevanță pentru SEE