Nuomonė „Vietos ir regionų valdžia Gruzijoje. Gruzijos ir ES bendradarbiavimo plėtojimas“