Klausimas raštu E-4689/10 Charles Tannock (ECR) Komisijai. ES teisės aktai dėl ieškinių dėl draudimo išmokų, susijusių su JK keliais važiuojančiomis kitų valstybių transporto priemonėmis