Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Úloha Turecka v uprchlické krizi (stanovisko z vlastní iniciativy)