2012/759/ES: 2012 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Pasaulio prekybos organizacijos Generalinėje taryboje dėl Tadžikistano Respublikos stojimo į PPO