Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/311 av den 26 februari 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker