Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/311 ( 2015. gada 26. februāris ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai