2015 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/311, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti