Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/311 на Комисията от 26 февруари 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци