Europos aplinkos agentūros 2011 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 3 patikslintas biudžetas