2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1023/2010, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas ( Jambon de l’Ardèche (SGN))