Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8579 – HgCapital/Visma) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )