Klausimas raštu E-009153/11 Willy Meyer (GUE/NGL) Komisijai. Atliekų deginimas ir kova su klimato kaita