Kommissionens förordning (EU) 2015/1950 av den 26 oktober 2015 om förbud mot fiske efter vitling i områdena VI, i unionens vatten och internationella vatten i Vb samt i internationella vatten i XII och XIV med fartyg som för irländsk flagg