Komisijas Regula (ES) 2015/1950 (2015. gada 26. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Īrijas karoga kuģiem zvejot merlangus VI zonā; Savienības un starptautiskajos ūdeņos Vb zonā; starptautiskajos ūdeņos XII un XIV zonā