Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1950 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2015, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας νταουκιού του Ατλαντικού στη ζώνη VI, στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα της ζώνης Vb, καθώς και στα διεθνή ύδατα των ζωνών XII και XIV από σκάφη που φέρουν σημαία Ιρλανδίας