Kommissionens forordning (EU) 2015/1950 af 26. oktober 2015 om forbud mod fiskeri efter hvilling i VI, EU-farvande og internationale farvande i Vb samt internationale farvande i XII og XIV fra fartøjer, der fører irsk flag