Nařízení Komise (EU) 2015/1950 ze dne 26. října 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky bezvousé v oblastech VI, ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblasti Vb, v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Irska