Komisijas Regula (EK) Nr. 1342/2003 (2003. gada 28. jūlijs) par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai attiecībā uz labību un rīsiem