Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2003 2003 m. liepos 28 d. nustatantis specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles