Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията от 28 юли 2003 година относно определяне на специални подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и в сектора на ориза