Lietuvos banko valdybos 2010 m. spalio 21 d. nutarimas Nr. 03-130 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2006 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 153 „Dėl Finansinės grupės ataskaitų konsolidavimo ir jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“