2011 m. gruodžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1270/2011, kuriuo nustatomas eksporto licencijų išdavimo procentinis dydis, kuriuo atmetamos eksporto licencijų paraiškos ir sustabdomas nekvotinio cukraus eksporto licencijų paraiškų teikimas, klaidų ištaisymas ( OL L 324, 2011 12 7 )