Regulamentul (UE) 2015/1122 al Comisiei din 8 iulie 2015 de interzicere a pescuitului de uvă în apele Uniunii din zona 1 de gestionare a uvei, de către navele care arborează pavilionul Danemarcei