Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/1122 tat-8 ta' Lulju 2015 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għaċ-ċiċċirell fl-ilmijiet tal-Unjoni fiż-żona ta' ġestjoni 1 taċ-ċiċċirell minn bastimenti li jtajru l-bandiera tad-Danimarka