Komisijas Regula (ES) 2015/1122 (2015. gada 8. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Dānijas karoga kuģiem zvejot tūbītes Savienības ūdeņos 1. tūbīšu pārvaldības apgabalā