Komission asetus (EU) 2015/1122, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2015, Tanskan lipun alla purjehtivien alusten tuulenkalan kalastuksen kieltämisestä unionin vesillä tuulenkalan kalastuksenhoitoalueella 1