Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2010/638/BUSP, su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2013/515/BUSP, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1284/2009 dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai numatytos priemonės