Sujungtos bylos C-464/13 ir C-465/13: 2015 m. kovo 11 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesarbeitsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Europäische Schule München/Silvana Oberto (C-464/13), Barbara O’Leary (C-465/13) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Europos mokyklų statutas — Europos mokyklų Skundų tarybos jurisdikcija priimti sprendimą dėl terminuotos darbo sutarties, sudarytos Europos mokyklos ir mokytojo, kurio nekomandiravo ar neskyrė valstybė narė)