Sprostowanie do średnich kosztów świadczeń rzeczowych – 2011 r. ( Dz.U. C 273 z 21.9.2013 )