Oprava průměrných nákladů na věcné dávky – 2011 ( Úř. věst. C 273 ze dne 21.9.2013 )