Klausimas raštu E-4262/10 Marc Tarabella (S&D) Komisijai. Skirtingi mobiliojo ryšio tarifai ES valstybėse narėse