Klausimas raštu E-4179/10 Ria Oomen-Ruijten (PPE), Edite Estrela (S&D) ir Antonyia Parvanova (ALDE) Komisijai. Informuotumo didinimas nervinio vamzdelio ydų prevencijai, užtikrinant tinkamą folio kiekį vaisingo amžiaus moterims iki pastojimo ir ankstyvuoju nėštumo laikotarpiu