Klausimas raštu E-003285/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Komisijai. Savanoriška veikla Graikijoje ir Europoje