Voorstel voor een besluit van de Raad ter wijziging van het Besluit 75/460/EEG houdende vaststelling van programma's voor gemeenschappelijk onderzoek en van programma's van de coördinatie van het onderzoek op het gebied van leukoses bij dieren, mest en gier, de rundvleesproduktie en de produktie van plantaardige eiwitten