Byla T-488/09: 2011 m. gegužės 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Jager & Polacek prieš VRDT (REDTUBE) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo REDTUBE paraiška — Ankstesnis neįregistruotas nacionalinis prekių ženklas „Redtube“ — Protesto padavimo mokesčio nesumokėjimas per nustatytą terminą — Sprendimas pripažinti protestą nepaduotu — Reglamento (EB) Nr. 2869/95 8 straipsnio 3 dalis — Teisėtų lūkesčių apsauga — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 17 taisyklė — Ex parte procedūra — Reglamento (EB) Nr. 216/96 8 straipsnio 2 dalis — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 18 taisyklė — VRDT pranešimo, kuriuo pranešama, kad protestas pripažintas priimtinu, teisinis pobūdis — Formų paraleliškumo ir actus contrarius taisyklė — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 80 straipsnis)