Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2010/788/BUSP, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2012/811/BUSP, nustatytos ribojamosios priemonės