Klausimas raštu E-6083/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) Komisijai. Valstybės pagalba leidykloms leidybai, modernizavimui ir techninei adaptacijai (4)