2011 m. rugsėjo 8 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas.