2011/792/BUSP: 2011 m. gruodžio 2 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas Atalanta/4/2011 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų apiplėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), ES pajėgų vado skyrimo