2010 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 676/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti