2012 m. sausio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 30/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti