Lieta T-153/20: Prasība, kas celta 2020. gada 19. martā – Bachmann/EUIPO (“LIGHTYOGA”)