Klausimas raštu E-5366/09 pateikė Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Tarybai. Taikių žmogaus teisių gynėjų suėmimas Maroke